net
10 LAT DOŚWIADCZENIA

W adaptacjach standardu ITIL i wdrożeniach systemów ITSM

blurred people walking in a modern hall
OMNITRACKER IDM

Zarządzanie uprawnieniami w Twojej firmie

Closeup Group Young Coworkers Together Discussing Creative Project During Work Process.Modern Friends Business Meeting Discussion Startup Concept Office.Female Hand Showing Laptop Screen.Blurred.
OMNITRACKER ITSM

System Service Desk: gotowy z pudełka lub perfekcyjnie dostosowany do potrzeb Twojej firmy!

USŁUGI

Wdrożenie OMNITRACKER Szybki start

Obecnie mało firm może sobie pozwolić na wdrożenia systemów ITSM lub IDM, które trwają rok i dłużej. Oczekiwane jest szybki sukces. Odpowiadamy na tę potrzebę i wychodzimy z ofertą wdrożenia „Szybki start”. Jeżeli masz już zgromadzone dane niezbędne do zasilenia systemu to całe wdrożenie będzie trwać tylko 10 dni.  Po 10 dniach będziesz mógł używać systemu według wbudowanych w niego zasad.  Jeżeli okaże się, że niektóre procesy wymagają zmian będziemy mogli to robić już po uruchomieniu produkcyjnym, nie zakłócając tego co działa.

Wdrożenie OMNITRACKER
Pełna kustomizacja


Jeżeli jesteś globalnym graczem lub też potrzebujesz systemu, który może zostać dostosowany do Twojego specyficznego biznesu oferujemy wdrożenie systemu z możliwością dostosowania wszystkich procesów. Zaczynany od przedstawienia tego co mamy z pudełka tj. owoców najlepszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji wielu projektów.  Następnie wprowadzamy zmiany tam gdzie wymaga tego Twój biznes.

Rozwój i utrzymanie OMNITRACKER

Po zakończeniu wdrożenia realizujemy usługi konsultingowe w obszarze Omnitracker i systemów współpracujących tj. realizację zadań zlecanych przez Klienta:  tworzenie nowych aplikacji, rekonfiguracje, prace programistyczne, konsultacje, analizy, warsztaty, asysty i inne prace w obszarze ITSM i IDM. Zajmujemy się też administrowaniem i bieżącym utrzymaniem systemu OMNITRACKER.

Zapewnienie jakości ITSM i IDM


Celem usługi jest pomoc klientom w planowaniu, organizowaniu i wdrażaniu projektów ITSM (wewnętrznych lub realizowanych przez zewnętrzne firmy). Pomagamy klientowi sformułować zadania projektowe tak dokładnie, jak to możliwe, określić zakres pracy i zaplanować ich realizację, określić potrzebę zaangażowania określonych specjalistów, zidentyfikować i ocenić ryzyko projektu oraz zaproponować środki zaradcze. Na etapie wdrażania systemów ITSM i IDM pomagamy ocenić pod względem biznesowym i technologicznym dostarczane produkty prac.

Diagnostyka zarządzania IT

 • określanie aktualnego stanu zarządzania IT, ocena poziomu dojrzałości procesów zarządzania IT
 • Identyfikacja i ocena głównych zagrożeń związanych z obecnym stanem zarządzania IT
 • Określenie kolejności etapów (projektów, działań) dla rozwoju zarządzania IT
 • Diagnostyka zarządzania IT może być istotna w następujących przypadkach:
  • określenie stanu w chwili t0, na przykład:
   • przy zmianie menedżera IT
   • przy planowaniu kroków integracji działów IT w ramach fuzji / przejęć
   • w ocenie stopnia zgodności ze standardami korporacyjnymi poszczególnych przedsiębiorstw w ramach struktur holdingowych
  • przy planowaniu przyszłych kroków rozwoju zarządzania IT
  • inicjując projekt mający na celu poprawę zarządzania IT w celu zmniejszenia ryzyka związanego z projektem poprzez wyjaśnienie celów projektu i jasne zdefiniowanie ograniczeń
  • po zakończeniu projektu w celu uzyskania niezależnej oceny ekspertów co do uzyskanych lub oczekiwanych wyników

Wsparcie metodyczne

Usługa wsparcia metodologicznego ma na celu pomóc Klientowi w realizacji bieżących prac mających na celu rozwój procesów związanych z zarządzaniem IT.

Przez analogię do wsparcia technicznego usługa ta obejmuje ukierunkowane zaangażowanie specjalistów w rozwiązywanie problemów, w których klient wymaga zewnętrznego wsparcia. Jednak w przeciwieństwie do wsparcia technicznego wsparcie metodyczne nie wiąże się z rozwiązywaniem problemów technicznych, ale z rozwiązywaniem problemów organizacji pracy – planowania, dokumentacji, wykonania, monitorowania, oceny, doskonalenia.